Digital Context

När du vill berättanågot utöver det vanliga

Digital Context

Genom animationer och specialeffekter kan vi visa och åskådliggöra komplexa förlopp och förmedla idéer som är omöjliga med vanlig film. Vi utvecklar 3D animationer och film främst inom Life Science och för olika forskningsprojekt. Digital Context skapar realism och trovärdighet för kunders produkter, behandlingar och tjänster. Ibland är interaktiva produktioner den bästa lösningen.  Våra animationer och filmer skapar liv för att engagera olika kundgrupper: läkare, vårdpersonal, patienter och investerare.


ATT BERÄTTA OM DET SOM ÄRKOMPLEXT ELLER SVÅRT ATT VISA


HJÄRTAT

Hjärtat vilar aldrig. För att försörja kroppens organ med syre och näringsämnen och avlägsna koldioxid och slaggprodukter pumpar hjärtat över 7.000 liter blod per dygn.

Blodet befinner sig i ständig rörelse både genom hjärtat, där virvlar bildas, och genom kroppens minsta kärl, kapillärerna som är ungefär 10 tusendels millimeter i diameter. Hjärtat och kärlens insida är helt utklädda av ett tunt lager celler – endotelceller.

FIBRIN

Blodets rörelse och endotelets egenskaper bidrar till att blodet flyter lätt och inte koagulerar. Om endotelet skadas börjar blodets beståndsdelar häfta fast vid kärlväggen och blodet börjar koagulera. Det bildas ett koagel. Detta är en naturlig mekanism som evolutionen försett oss med. När vi skadar ett kärl och det börjar blöda så kommer det skadade endotelet att initiera koagulationen så att blodkärlet täpps till. På så vis stoppas blödningen

TROMBIN

Koagulationen kan hämmas genom att påverka olika koagulationsfaktorer. Det slutliga målet är dock att hämma  effekten av trombin, vilket kan ske indirekt eller direkt. Nya mediciner verkar direkt på trombinet genom att binda till det aktiva sitet på trombinmolekylen och förhindrar  fibrinkedjorna  från att binda till varandra och därför kan ingen trombos bildas.

FÖRMAK

Hjärtats effektiva pumpning är möjlig pga ett sinnrikt samspel mellan hjärtats alla celler som arbetar synkront – som en enda enhet. Förmak och kammare samspelar så att när förmaken pumpar så vilar kamrarna och tvärtom. På så vis motverkar de inte varandra utan de till och med hjälper varandra. Detta samspel styrs av ett sofistikerat elektriskt system som når ut över hela hjärtat.

BLODET

Koagulationskaskaden är en mycket komplex process. När den har satts igång är risken stor att ett koagel växer fram i förmaket. Trombocyter och olika koagulationsfaktorer tex faktor VII, faktor VIII stimulerar ytterligare koagulationsprocessen och leder till att trombin som är centralt i koagulationen bildas och omvandlar fibrinogen till fibrin. Fibrin skapar ett stabilt nätverk och tillsammans med trombocyter och erytrocyter bildas koaglet, trombosen.

STROKE

Den mest fruktade komplikationen vid förmaksflimmer är stroke. Risken att drabbas av stroke är upp till fem gånger högre jämfört med en frisk person om man har förmaksflimmer. Omkring 20 procent av dem som drabbas dör och 60 procent får bestående handikapp.  Stroke och dess konsekvenser är också den enskilda sjukdom som kostar samhället mest, genomsnittskostnaden för en stroke är 600 000 kronor. Därför är nya behandlingsmetoder viktiga.


NÄR DU VILL HJÄLPADINA KUNDER ATT HITTA RÄTT


”Jag hör och jag glömmer”

Visst kan man använda en statisk karta för att informera om var butiker och restauranger finns. Men om du låter användarna vara med och välja vilken information som ska visas ökar du genomslaget och förståelsen i det du vill säga.

”Jag ser och jag minns”

Genom att aktivera fler sinnen ökar förståelse för den information som man tar del av. Redan Confucius
(551 – 479 f.kr) kunde slå fast: Jag hör och jag glömmer, Jag ser och jag minns, Jag gör och jag förstår …

”Jag gör och jag förstår”

Genom att kombinera 3D modeller och grafik så ökar det visuella genomslaget betydligt. Det blir så mycket lättare för kunderna att se var butiken eller restaurangen finns. Har man inte provat och sett kan det vara svårt att tänka sig genomslaget. Kontakta oss för en demonstration: Digital Context 046 – 574 00


UTNYTTJA KRAFTEN IINTERAKTIVA PROGRAM


UPPÅKRA

I Uppåkra finns Sydskandinaviens största arkeologiska fyndplats. Här låg Sydsveriges största by, kanske Skånes äldsta stad och maktcentrum, med en befolkning på ca 600 personer redan för 1500 år sedan. Med rötter ända tillbaka till tiden före Kristi födelse. Utgrävningarna började 1996, och sedan dess har arkeologerna hittat mer än 20 000 fynd. Och fyndplatsen är så stor och rik att arbetet egentligen bara har börjat.

VAPENDEPÅ

Laglöst land utan statsbildningar och skiftande maktförhållanden. De närmast angränsande centra, var de vän eller fiende? Eller skiftade det genom politiska giftermål och uppblossande släktfejder? Hövdingens hird, Uppåkras yrkessoldater, var en påtaglig maktsymbol och en nödvändig säkerhetsåtgärd för både hövding och stad. Samtidigt ett tungt åtagande för ”skattebetalarna”.

BRYTNINGSTID

Kristendomen börjar komma från söder. En del av nordborna, som varit på långresor, har mött kristna på främmande mark och berättat om dem. Men nu kommer de första kristna hit. En del som trälar, men även en och annan missionär. Vad ska man tro på? Hur snabbt lämnar man en tro för en annan? Vad spelar kungamakten och överheten för roll?